arealregnskap

AREALREGNSKAP

Minetegninger.no har lang erfaring med oppmåling og beregning av arealer ihht. Norsk standard NS3940 som er grunnlaget for et korrekt arealregnskap. I en bygning skal alle målbare arealer inngå i et arealregnskap.

Minetegninger setter opp arealregnskap i Excel regneark hvor alle rom er nummerert og rommenes funksjon redegjort for. Tilhørende tegningssett med tydelige arealgrenser, skravur og nummerering som samsvarer med arealregnskapet gjør det enkelt å dokumentere oppgitte arealer i forbindelse med leiekontrakter ol.

 

Arealregnskaper blir utarbeidet individuelt for hver eiendom ihht. veileder for beregning av utleieareal i næringsbygg (Veileder utgitt av standard Norge som baserer seg på NS3940)

 

Arealene i et næringsbygg kan deles opp i følgende deler:

 

Leieareal uten andel fra fellesareal

Fellesareal etasje

Fellesareal bygning

Fellesareal kommunikasjon

Fellesareal teknisk

Leietakers eksklusive leieareal uten påslag fra fellesarealer.

 

Et rom eller samling av rom som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en leietaker/eier.

 

Rom som brukes av flere leietakere i etasjen.

 

Fellesareal etasje fordeles på de brukende leieforhold i etasjen

 

Fellesareal i etasjen kan være for eksempel:

 

Gang

Korridor

Toalettrom

Møterom

Pauserom

Bøttekott

spiserom

 

Rom som brukes av flere leietakere i bygningen

 

Fellesareal bygning fordeles på de brukende leieforhold i bygningen

 

Fellesareal i bygningen kan for eksempel være:

 

Inngangsparti

Møterom

Auditorium

Kantine

Vrimleareal

Varemottak

Toaletter

Bøttekott

Resepsjon

Treningsrom

 

Rom for kommunikasjon som betjener flere leietakere i bygningen.

 

Fellesareal kommunikasjon fordeles på de brukende leieforhold i bygningen

 

Fellesareal kommunikasjon kan for eksempel være:

 

Hovedtrapp

Rømningstrapp

Heis

Gangareal

korridor

 

Rom for bygningens drift og vedlikehold

 

Fellesareal teknisk fordeles på de brukende leieforhold i bygningen

 

Fellesareal teknisk kan for eksempel være:

 

Teknisk rom

Søppelrom

Sjakter

Ventilasjonsrom

Fyrrom

Traforom

Varmesentral

Heismaskinrom

Vaktmesterkontor

Lager/drift utstyr

 

AREALREGNSKAP

Minetegninger.no utarbeider og holder oppdatert arealregnskap for næringseiendommer

TEGNINGER - EKSISTERENDE

AE ARK utarbeider tegningsmateriale av eksisterende forhold med tydelige arealgrenser, skravur av de forskjellige arealene i en næringseiendom.

SKYLAGRING

Minetegninger.no tilbyr skylagring av arealregnskap og tegninger i forbindelse med serviceavtale. Du som kunde har alltid direkte tilgang til arealregnskap og tegninger via PC, nettbrett og smarttelefon. (både iOS og android)

SERVICEAVTALE

Inngå serviceavtale for dine eiendommer. Minetegninger.no holder dine arealregnskaper og tegninger oppdatert med årlig gjennomgang på stedet. .

Copyright © All Rights Reserved