serviceavtale

SERVICEAVTALE

Vi tilbyr SERVICAVTALE for eiendomsselskaper hvor vi tilbyr å holde tegninger av eksisterende forhold med tilhørende arealregnskap oppdatert med årlig gjennomgang av aktuelle bygning(er). Vi tar utganspunkt i eksisterende tegninger (dwg) og arealmåler alle rom i bygningen for deretter å lage tydelige leietakergrenser, skravur som skiller mellom de forskjellige leieforholdene samt inndeling i tekniske arealer, kommunikasjonsarealer, fellesarealer ol.

 

Dersom det ikke foreligger tegninger av eksisterende forhold eller arealregnskap for den aktuelle eiendom kan vi også utarbeide dette

Se på www.aeark.no for informasjon.

 

Fordeler med å inngå serviceavtale med minetegninger.no er:

  • At du til enhver tid har tilgjengelig både tegningsfilene som PDF og DWG via skytjeneste.
  • Du har direkte tilgang fra PC, nettbrett og telefon (både iOS og android) og kan raskt videresende dette til leietakere, brannkonsulenter, renholdsfirma ol. Normalt sett må man be arkitekt/konsulentfirma om å videresende slik informasjon.
  • Tegningsfilene i dwg-filformatet til AutoCAD er regnet som bransjestandard og kan benyttes av de aller fleste andre CAD-programmer.
  • Ved utarbeidelse av branntegninger kan vår tegningsfil benyttes som x-ref og gjør at brannkonsulent slipper å holde et eget sett med tegninger av eksisterende forhold oppdatert.
  • Dine leietakere har lett tilgang til tegningsgrunnlag for planlegging av egne innredninger, møblering ol.

 

Se gjennom vår standardavtale her.

 

AREALREGNSKAP

Minetegninger.no utarbeider og holder oppdatert arealregnskap for næringseiendommer

TEGNINGER - EKSISTERENDE

AE ARK utarbeider tegningsmateriale av eksisterende forhold med tydelige arealgrenser, skravur av de forskjellige arealene i en næringseiendom.

SKYLAGRING

Minetegninger.no tilbyr skylagring av arealregnskap og tegninger i forbindelse med serviceavtale. Du som kunde har alltid direkte tilgang til arealregnskap og tegninger via PC, nettbrett og smarttelefon. (både iOS og android)

SERVICEAVTALE

Inngå serviceavtale for dine eiendommer. Minetegninger.no holder dine arealregnskaper og tegninger oppdatert med årlig gjennomgang på stedet. .

Copyright © All Rights Reserved