tegninger

TEGNINGER

For å kunne foreta en korrekt arealmåling er man avhengig av å ha et nøyaktig tegningsgrunnlag.

Dersom det ikke foreligger digitale tegninger som kan benyttes i forbindelse med arealmåling, kan minetegninger.no utarbeide tegninger som viser eksisterende situasjon.

 

Vi benytter AutoCAD fra Autodesk og benytter derfor filformatet DWG.

 

 

 

 

AREALREGNSKAP

Minetegninger.no utarbeider og holder oppdatert arealregnskap for næringseiendommer

TEGNINGER - EKSISTERENDE

AE ARK utarbeider tegningsmateriale av eksisterende forhold med tydelige arealgrenser, skravur av de forskjellige arealene i en næringseiendom.

SKYLAGRING

Minetegninger.no tilbyr skylagring av arealregnskap og tegninger i forbindelse med serviceavtale. Du som kunde har alltid direkte tilgang til arealregnskap og tegninger via PC, nettbrett og smarttelefon. (både iOS og android)

SERVICEAVTALE

Inngå serviceavtale for dine eiendommer. Minetegninger.no holder dine arealregnskaper og tegninger oppdatert med årlig gjennomgang på stedet. .

Copyright © All Rights Reserved